www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պար

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 11 րոպե (298 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Բ. Բարատով:

Հայկական գյուղերում անցկացվող բերքի տոնի մասին: