www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քիմիան ծառայում է գյուղատնտեսությանը

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 19 րոպե (513 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ն. Ավագյան, ռեժ./օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Գյուղատնտեսության ասպարեզում ներդրվող քիմիայի նվաճումների եւ առաջավոր փորձի մասին: