www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բյուրականի աստղադիտարանը

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (584 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Մովսիսյան, Ա. Մանարյան, ռեժ. Ա. Մանարյան, օպեր. Յու. Բաբախանյան, Ե. Սեթյան, Ս. Սողոմոնյան:

Կինոակնարկ Բյուրականի աշխարհահռչակ աստղադիտարանի եւ ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի աշխատությունների մասին: