www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Զարթոնք

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (289 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Ասլանյան:

Հայաստանի գարնան գեղեցկությունը նկարագրող քնարական կինոակնարկ: