www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կիեւի սառցաբալետը

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Իսահակյան, ռեժ. Ա. Իսահակյան, Ռ. Առաքելյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Մ. Հովհաննիսյան:

Երեւանում Կիեւի սառցաբալետի հյուրախաղերի մասին: