www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւանի ատոմային կենտրոնը

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (290 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Ալիխանյան, ռեժ. Դ. Կեսայանց, օպեր. Լ. Մալխասյան:

Երեւանի ատոմային կենտրոնի եւ այն ստեղծած գիտնականների մասին: