www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ստեփան Շահումյան

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 29 րոպե (802 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ծ. Աղայան, Վ. Միքայելյան, ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Գ. Սանամյան:

Կենսագրական ֆիլմ հեղափոխական ճանաչված գործչի մասին: