www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պատմության էջեր

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (552 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Բազիյանց, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Կինոակնարկը նվիրված է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման 150-ամյակին: