www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Իմ Հայաստան

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 18 րոպե (490 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Արամյան:

Հայստանի ժողովրդական տնտեսության նվաճումների մասին: