www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խաչատուր Աբովյան

1964թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 54 րոպե (593 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ի. Ստեփանյան, Ռ. Գեւորգյան, ռեժ. Օ. Մ ելիք-Վրթանեսյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան:

Կինոակնարկ XIX դարի մեծ լուսավորչի մասին: