www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեծ երգիծաբանը (Հակոբ Պարոնյան)

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (582 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Տեր-Գրիգորյան, Լ. Ղարագյոզյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան:

Ֆիլմը նվիրված է 19-րդ դարի հայ մեծ երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանի ծննդյան 120-ամյակին: