www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձեզ համար` մարդիկ

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ժ. Գասպարյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Հ. Դերվիշյան:

Ֆիլմը պատմում է հանրապետության քաղաքների եւ գյուղերի բնակչության կենցաղային սպասարկման մասին: