www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեկամության կամուրջ (Հայաստանի արվեստի տասնօրյակը Էստոնիայում)

1964թ., ԵՓՎՖՍ, 31 րոպե (870 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Հ. Եսայան: