www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ամռանը

1963թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, կ/մ, 9 րոպե (103 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Մարուխյան, ռեժ. Օ. Մ ելիք-Վրթանեսյան, օպեր. Է. Հակոբյան: