www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Աշխարհի չեմպիոնը Հայաստանում

1963թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (260 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Գ. Արամյան:

Շախմատի աշխարհի չեմպիոն Տ. Պետրոսյանի այցը Երեւան: