www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վարդգես Սուրենյանց

1963թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (581 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Մ. Ղազարյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

20-րդ դարի հայ նշանավոր նկարիչ Վ. Սուրենյանցի կյանքի եւ ստեղծագործության մասին: