www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի յոթերորդ սպարտակիադան

1963թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (287 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան: