www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հավերժ բարեկամություն

1963թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (560 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Հ. Խաչատրյան, ռեժ. Գ. Սարկիսով, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան:

Ֆիլմը նվիրված է ՍՍՌՄ-ի ժողովուրդների բարեկամությանը: