www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեսրոպ Մաշտոց

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (560 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Պ. Սեւակ, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Գ. Սանամյան, Գ. Արամյան, Մ. Հովհաննիսյան, Ն. Սիմոնյան:

Հայոց գրերը ստեղծողի 1600-ամյակի տոնակատարության մասին: