www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լեռների ընդերքում

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (576 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Կ. Ջանփոլադյան, ռեժ. Ն. Սիմոնյան, օպեր. Հ. Եսայան:

Հայաստանի գունավոր մետալուրգիայի եւ լեռնային արդյունաբերության նվաճումների մասին: