www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հարազատ գրկում (Հայրենիքի գրկում)

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (570 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Առաքելյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Գ. Սանամյան:

Կիպրոսցի հայերի հայրենադարձության մասին: