www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Զանգեզուրի լեռներում

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (552 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Վարդանյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան:

Լեռնային երկրամասի տնտեսության մասին: