www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայ եկեղեցական ժողովը Էջմիածնում

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 46 րոպե (1260 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ս. Կուրտիկյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Մ. Հովհաննիսյան: