www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ա. Ի. Միկոյանը Հայաստանում

1962թ., ԵՓՎՖՍ, 11 րոպե (294 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Ալաջաջյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Վ. Գրիգորյան, Գ. Սանամյան, Ն. Սիմոնյան:

Անաստաս Միկոյանի այցը Հայաստան: