www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մարտիրոս Սարյան

1961թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (570 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Վ. Խեչումյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Ֆիլմ-դիմանկար` նվիրված հայ մեծանուն գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանի 80-ամյակին: