www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ժողովրդի դուստրը (Կթվորուհի Աշխեն Ավետիսյան)

1961թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (570 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Լ. Մովսիսյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Շ. Սարգսյան:

Սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, կթվորուհի Ա. Ավետիսյանի կինոդիմանկարը: