www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ցնծում է Հայաստանը

1961թ., ԵՓՎՖՍ, 63 րոպե (1740 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Գ. Արամյան: