www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ժողովրդական դերասանը (Հրաչյա Ներսիսյան)

1961թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Հարությունյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Հայ մեծ դերասան Հր. Ներսիսյանի կինոդիմանկարը: