www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քայլում է յոթնամյակը

1960թ., Երեւանի հեռուստատեսության կինոխմբագրություն, 9 րոպե (103 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ն. Կագրամանով, ռեժ. Գ. Էյրամջյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան: