www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դա անհրաժեշտ է ամենքին

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Ն. Սիմոնյան, Հ. Եսայան: