www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեկամության ջահ

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (290 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Գ. Եղիազարյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան:

Ադրբեջան-Հայաստան գազամուղի բացումը: