www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պոեմ Հայաստանի մասին

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 51 րոպե (1400 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Գասպարյան, Գ. Հովհաննիսյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան, Գ. Արամյան, Ա. Խավչին, Գ. Ասլանյան, կոմպոզ. Ա. Այվազյան: