www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մինա տատի սնդուկը

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դանիելյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Շ. Սարգսյան: