www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ես մեղավոր եմ

1961թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (570 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Առաքելյան, Մ. Մանթաշյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան: