www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ոսկե ձեռքեր

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 31 րոպե (870 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Մարտիրոսյան, Վ. Շողերյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան: