www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Արարատյան դաշտի բարիքները

1960թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Կ. Ջանփոլադյան, ռեժ./օպեր. Գ. Ասլանյան: