www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երգում է Ստեփանավանը

1959թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (280 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Կրեշյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Գ. Արամյան, Գ. Ասլանյան, Հ. Եսայան: