www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ճանապարհ դեպի կյանք

1959թ., ԵՓՎՖՍ, 31 րոպե (860 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Խոմուտովա, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան: