www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայրենի հողում

1959թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ե. Մանարյան, Կ. Հոգտանյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Հայրենադարձների առօրյան Հայաստանում: