www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մարդկանց երջանկության համար

1959թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (580 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Օվչիննիկով, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան, Շ. Սարգսյան: