www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վերջին հրաժեշտ (Ավ. Իսահակյանի հուղարկավորությունը)

1958թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 10 րոպե (270 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Հ. Մարգարյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Գ. Սանամյան, Մ. Հովհաննիսյան, Գ. Եղիազարյան, հնչ. օպեր. Շ. Գրիգորյան:

Հայ մեծ բանաստեղծ Ավ. Իսահակյանի հուղարկավորության խրոնիկան: