www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պատահար փողոցում

1958թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 20 րոպե (560 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դանիելյան, Ա. Մաղաքյան, ռեժ. Ա. Սամվելյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան: