www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խիզախների սերունդ

1958թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 32 րոպե (875 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Էմին, ռեժ. Հ. Մարգարյան, օպեր. Գ. Արամյան, Գ. Եղիազարյան: