www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի ճարտարապետությունը

1958թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 42 րոպե (1158 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Հ. Բաբաջանյան, Վ. Հարությունյան, Գ. Մուշեղյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Մ. Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Շ. Գրիգորյան: