www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանն այսօր

1957թ., Հայֆիլմ կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 30 րոպե (860 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Գ. Էմին, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Մ. Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Է. Ռակովսկայա:

Ֆիլմը նվիրված է Հոկտեմբերյան հեղափոխության 40-ամյակին: