www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Միքայել Նալբանդյան

1955թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 20 րոպե (550 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ն. Մուրադյան, ռեժ. Յա. Քոչարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Գ. Արամյան, Մ. Հովհաննիսյան, Գ. Սանամյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Ֆիլմը նվիրված է հեղափոխական-դեմոկրատ, գրող, հրապարակախոս Մ.Նալբանդյանի 125-ամյակին: