www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խաչատուր Աբովյան

1955թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 11 րոպե (310 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ն. Մուրադյան, ռեժ. Յա. Քոչարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Գ. Սանամյան, Մ. Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Ֆիլմը նվիրված է մեծ լուսավորիչ Խ. Աբովյանի կյանքին ու ստեղծագործությանը: