www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կաթողիկոս Վազգեն Ա ընտրությունը

1955թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 32 րոպե (884 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, Գ. Սանամյան, Գ. Ասլանյան, Գ. Եղիազարյան, Մ. Հովհաննիսյան, Ի. Դիլդարյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ընտրությունն ու օծումը Էջմիածնի Մայր տաճարում: