www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կաթողիկոս Գեւորգ IV հուղարկավորությունը

1954թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 21 րոպե (564 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, Գ. Արամյան, Ն. Սիմոնյան, Գ. Ասլանյան. Գ. Սանամյան, Մ. Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ֆիլմը արձանագրում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գեւորգ VI-ի հուղարկավորությունը, որին մասնակցում էին արտերկրի համայնքներից ժամանած բազմաթիվ հայեր: