www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեկ օր Պիոներ պալատում

1952թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 11 րոպե (316 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Է. Քարամյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Շ. Գրիգորյան:

Երեւանի Պիոներ պալատի խմբակների աշխատանքը: Ինքնագործ գեղարվեստական խմբերի ելույթների ցուցադրումը: